Lære-DVD

DVD'en er på 1time,35 min, og består av to deler:

Del 1: Opplæring i hakking og pjoning m/klipp fra enqueter, kurs, demonstrasjoner og utstillinger. Barn, unge og eldre modeller på „Cat-walken". (65 min). Arbeidsstillingen, Grunnteknikken, Begrepene, Felle og øke, Å klippe i materialet, Pjoning, Pjonekant, To-krokhakking flatt, Tokrokhakking rundt, Knapphull/lommeåpninger, Kjedemaskekanter, Sammenhakking, Festing av tråd, Foring, Kilehakking.

Del 2: 18 forskjellige hakke- og pjonemønstre. Flate mønstre med enkrokpinne, Flat- og rundhakking med tokrokpinne. (30 min). Hakkemønstre: Vrangmasker, Maske opp i øverste kant, Krysshakking, Strikkemønster, Diagonalmønster, Vevet mønster, Flettemønster, Knutemønster, Nupper, Lange løkker, Stjernemønster, Gjennombrutt mønster, Flat patent, Utstående striper, Viftemønster, Vaffelmønster, Mønsterhakking med flere farger.